Ai cũng cần có đau khổ

Ai cũng cần có đau khổ

Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân...

Nhân quả công bằng khi đủ duyên

Nhân quả công bằng khi đủ duyên

Có lần đang giữa trưa hè nóng bức, vua Ba-tư-nặc thân hành đến chỗ đức Phật, sau khi đảnh...

 
» Video
Loading the player...
» Thư viện ảnh
» Bài đọc nhiều
» Ảnh» Xem Lịch
Tháng
Năm 
» Quảng cáo